Stichting

Wit of bruin, groen zien de voetballers allemaal. Aziaatachtigen of Afrikaanse wortels of Europese bloedlijnen, groen kent geen onderscheid. Wel of geen opleiding, groen verbindt. Op deze groene vlakte wordt Team Imminko gevormd. Symbool voor verbroedering en met de goede doelen in het achterhoofd spelen zij heel Rotterdam het groen voor de ogen.

Denkend aan Groen

Kan voetbal de wereld verbeteren? Misschien wel. Misschien niet. Een groene droom.

Wat als je met elkaar iets moois kan neerzetten? Net meer dan voetbal alleen. Een onderneming die sfeerverhogend werkt waarbij ook anderen baat hebben van onze inspanningen.

Een Groene droom

Voetbalbroeders worden groene broeders Verbroedering, sociale cohesie, ja, het klinkt wat suffig en het lijken woorden uit een ver verleden. Maar al spelend worden deze termen teruggebracht naar het heden. De verbroedering is misschien wel het eerste doel: al voetballend elkaar leren waarderen en mogelijk zelfs begrijpen. Dit geldt zowel voor de leden van ons team als ook voor de tegenstanders die we op het groene gras hopen te begroeten.

Steunpalen en doelpunten

Als we vervolgens nog meer kunnen betekenen voor anderen, mensen die wat extra steun kunnen gebruiken, hebben we ook het andere doel gevonden. En dan staat het niet 1-1, maar eerder 2-0. Groen begint en wint.

 

2023